Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké16 december 2022Representationen i FinlandLästid: 4 min

​​​​​​​EU och Ukraina enas om 100 miljoner euro för reparation av krigsskadade skolor

Koulubusseja Ukrainaan - Suomi lähetti ensimmäiset 5 linja-autoa matkaan
Copyright Janne Savon

Exakt tre månader efter Ursula von der Leyens tillkännagivande i talet om tillståndet i unionen 2022 undertecknar EU-kommissionen och Ukrainas regering ett stödpaket för Ukraina på 100 miljoner euro till återuppbyggnad och reparation av skolor som skadats under Rysslands fullskaliga angreppskrig mot Ukraina. Ukraina får stödet via EU:s humanitära partnerorganisationer och i form av budgetstöd till Ukrainas regering.

EU-kommissionen tilldelar cirka 14 miljoner euro från ett pågående kontrakt med Bank Gospodarstwa Krajowego (Polens utvecklingsbank) för att köpa skolbussar och ge ukrainska barn säker skolskjuts. Kommissionen har också inlett en EU-omfattande solidaritetskampanj för donationer av skolbussar till Ukraina, som går via EU:s civilskyddsmekanism. Sammanlagt är nu omkring 240 bussar på väg från EU och EU-länderna. Fler är på gång.

Stödpaketet på 100 miljoner euro omfattar följande:

  • 34 miljoner euro i humanitärt bistånd, varav 20 miljoner euro via FN:s kontor för projekttjänster (Unops) och 14 miljoner euro via FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Stödet är inriktat på små och medelstora reparationer av bl.a. fönster, tak, dörrar, toaletter och uppvärmning, klassrumsutrustning samt skyddsrum. 
  •  66 miljoner euro går direkt till den ukrainska regeringen i form av budgetstöd.

Kommissionen samarbetar med Ukrainas regering och Olena Zelenska-stiftelsen. Kommissionen räknar med att betala ut 66 miljoner euro i budgetstöd de närmaste veckorna. Unops och UNDP har börjat kartlägga skadorna på de anläggningar som ska repareras. De flesta skolor som får stöd ska repareras mellan december 2022 och september 2023 – i tid till nästa läsår.

Vad gäller EU-bidraget på 14 miljoner euro till skolbussar samarbetar Bank Gospodarstwa Krajowego (den polska utvecklingsbanken) med sin partner på fältet, Solidaritetsfonden Polen, som upphandlar bussarna i början av 2023.

Bakgrund

Ryska angrepp har hittills skadat eller förstört över 2 800 skolor, vilket drabbat 5,7 miljoner barn i skolåldern. Många barn har helt enkelt inte en skola att gå i. Utbildning på nätet fungerar inte alltid, då det råder brist på el och brist på lämplig it-utrustning. För att det inte ska bli några avbrott i skolgången är reparationer av skolbyggnader och tillhandahållande av skolbussar högsta prioritet för EU. Kommissionen har snabbt fått fram pengar så att de här barnen ska få möjlighet att återgå till skolgång på plats så snart som möjligt och under bästa möjliga förhållanden.

Stöd till utbildning i nödsituationer

EU har gett humanitärt stöd till Ukraina för nödskolgång sedan kriget bröt ut. Stödet är tänkt att förebygga och minska störningarna i de krisdrabbade barnens skolgång genom att främja tillgång till säker utbildning av god kvalitet. Genom våra humanitära partnerorganisationer tillhandahåller vi nödvändigt material, förnödenheter och kapacitetsuppbyggnad för lärare och erbjuder psykosocialt stöd och livräddande information till barn och utbildningspersonal. EU:s humanitära bistånd stöder också små och medelstora reparationer av skolor och inrättandet av digitala utbildningscentrum. Genom sina krishanteringsåtgärder har EU stött ukrainska barns användning av den ukrainska regeringens allukrainska skolplattform, och bistått med säkra skolor och läromedel för barn.  

Stöd till Ukraina på utbildningsområdet

Kommissionen utnyttjar sina instrument för att stödja utbildningssystemen i de EU-länder som tar emot människor på flykt från Ukraina. Kommissionen stöder också fördrivna elever och lärare samt dem som stannar i Ukraina. Detta görs genom information, samordning av nationella insatser, befintliga europeiska finansieringsinstrument för att tillgodose omedelbara behov och genom nya finansieringsinstrument som ger stöd på medellång sikt. Kommissionen har också inrättat en EU-grupp för utbildningssolidaritet med Ukraina som stöder de länder som tar emot ukrainska barn i skolåldern genom att samla tillgängligt kunnande i medlemsländerna och ge vägledning genom befintliga verktyg och mekanismer.

Utbildning för fördrivna föräldrar, elever, skolor och lärare, och för dem som vill bidra till solidaritetsinsatser i EU:s medlemsländer, omfattar länkar till digitala utbildningsresurser i Ukraina, rådgivning om integrering av barnflyktingar i de nationella utbildningssystemen, undervisning och språkstöd, snabba metoder för integrering av lärare som har flytt från Ukraina i de nationella utbildningssystemen samt vägledning om psykosocialt stöd.  

Kommissionen har möjliggjort flexibilitet i Erasmus+ 2022 till stöd för studenter och personal från Ukraina. I ansökningsomgångarna för Erasmus+ 2023, som startade i november 2022, står internationella åtgärder i Erasmus+, bl.a. internationell medflyttning av studiemeriter, projekt för kapacitetsuppbyggnad och gemensamma mastersprogram i Erasmus Mundus, fortsatt öppna för ukrainska studerande, personal och högskolor. Dessutom inleddes en särskild ansökningsomgång på 5 miljoner euro för att stödja utvecklingen av en öppen digital utbildningsmiljö för Ukraina.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7708

Inrikesministeriet, pressmeddelandet:

https://intermin.fi/sv/-/finland-skickade-bussar-som-ar-avsedda-for-skoltransporter-till-ukraina

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
16 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland