Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote31. tammikuuta 2024Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

​​​​​​​EU ja työmarkkinaosapuolet sitoutuivat Val Duchessessa vahvistamaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua työllisyyshaasteisiin vastaamiseksi

Jacques Delors

Euroopan komissio, EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Belgia ja eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat tänään Val Duchessen työmarkkinaosapuolten huippukokouksessa kolmikantajulistuksen Euroopan työmarkkinaosapuolten tuloksekkaan vuoropuhelun puolesta.

Tämänpäiväinen julistus on uudistettu sitoumus vahvistaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua EU:n tasolla ja yhdistää voimat, kun on vastattava talouden ja työmarkkinoiden keskeisiin haasteisiin. Tavoitteena on auttaa yrityksiä menestymään, luoda laadukkaita työpaikkoja ja palveluja sekä parantaa työoloja.

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on olennainen osa Euroopan sosiaalista mallia, sillä vuoropuhelulla vaalitaan taloudellista hyvinvointia parantamalla elin- ja työoloja, pitämällä yllä EU:n yritysten kilpailukykyä ja helpottamalla muutosten ennakoimista ja hallitsemista esimerkiksi vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteydessä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun olevan olennainen osa ainutlaatuista eurooppalaista sosiaalista mallia. ”Päivälleen 39 vuotta sitten Jacques Delors loi perustan eurooppalaiselle työmarkkinavuoropuhelulle täällä Val Duchessessa. Nyt olemme palanneet samaan paikkaan jatkamaan hänen perintöään. Julistuksessa sitoudumme työskentelemään yhdessä, jotta voimme vahvistaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja vastata yhteisvoimin aikamme keskeisiin haasteisiin, kuten työvoimapulaan ja osaamisvajeeseen. Vain tekemällä yhteistyötä voimme edelleen löytää oikeudenmukaisia ja kattavia ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä Euroopan työntekijöitä että kilpailukykyä.”

Huippukokouksen keskeiset tulokset

Osana vuoropuhelun vahvistamista koskevaa sitoumustaan julistuksen allekirjoittaneet osapuolet sopivat seuraavaa:

  • Puututaan työvoimapulaan ja osaamisvajeeseen: EU:n kilpailukyvyn kannalta olennaisen tärkeää on tarjota laadukkaita työpaikkoja ja saada työvoimaa, jolla on oikeanlaiset taidot. Lähes kaksi kolmasosaa (63 %) pk-yrityksistä kuitenkin totesi äskettäisessä eurobarometritutkimuksessa, että työvoimapula ja osaamisvaje haittaavat tällä hetkellä niiden liiketoimintaa. Komissio esittää keväällä 2024 yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa toimintasuunnitelman työvoimapulan ja osaamisvajeen korjaamiseksi.

 

  • Annetaan Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle keskeinen rooli EU:n tulevaisuuden muokkaamisessa: Työmarkkinaosapuolet ovat avainasemassa siinä, miten EU reagoi ja mukautuu muuttuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin, joihin myös vihreä ja digitaalinen siirtymä vaikuttavat.

 

  • Perustetaan Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edustajan tehtävä: Komissio perustaa erityisen Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edustajan tehtävän edistämään ja vahvistamaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun roolia EU:n ja kansallisella tasolla. Edustaja tukee ja koordinoi työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamista EU:ssa koskevan komission tiedonannon täytäntöönpanoa. Edustaja toimii työmarkkinaosapuolten yhteyshenkilönä.

 

  • Laaditaan Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskeva sopimus: Useissa kahden- ja kolmenvälisissä kokouksissa kartoitetaan keinoja vahvistaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua EU:n tasolla. Kokouksissa käsitellään myös EU:n institutionaalista ja taloudellista tukea ja valmiuksien kehittämistä muun muassa Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) avulla. Tavoitteena on saada aikaan sopimus vuoden 2025 alkuun mennessä.

 

Tausta

Puheenjohtaja von der Leyen ilmoitti huippukokouksesta unionin tilaa vuonna 2023 koskevassa puheessaan ja aiekirjeessään sekä komission vuoden 2024 työohjelmassa. Se on myös jatkoa neuvoston vuonna 2023 antamalle suositukselle vahvistaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja kansallisella tasolla sekä komission tiedonannolle työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamisesta ja edistämisestä EU:n tasolla. Komission entinen puheenjohtaja Jacques Delors järjesti vuonna 1985 ensimmäisen Val Duchessen kokouksen. Kokous oli alkusysäys eurooppalaiselle työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_24_462

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
31. tammikuuta 2024
Laatija
Suomen-edustusto