Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote23. marraskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

EU ehdottaa ihmisten salakuljetukseen tai ihmiskauppaan osallistuvien liikenteenharjoittajien asettamista mustalle listalle

Valko-Venäjä

EU ehdottaa tänään toimenpiteitä sellaisten liikenteenharjoittajien toiminnan estämiseksi ja rajoittamiseksi, jotka osallistuvat EU:hun suuntautuvaan ihmisten salakuljetukseen tai ihmiskauppaan tai helpottavat sitä.

Komission tänään ehdottamat toimenpiteet ovat osa EU:n yhtenäistä vastausta valtion tukemaan ihmisten välineellistämiseen EU:n Valko-Venäjän vastaisella ulkorajalla. Näin EU saa käyttöönsä uuden menettelyn tällaisten hybridihyökkäysten kohteeksi joutuvien EU-maiden tukemiseen. Toteutettuja toimia olisi täydennettävä muilla tukimuodoilla, lähinnä humanitaarisella avulla.

Kohdennetut toimenpiteet sellaisia liikenteenharjoittajia vastaan, jotka osallistuvat ihmisten salakuljetukseen tai helpottavat sitä

Komissio ehdottaa uutta oikeudellista kehystä, jonka puitteissa EU voi toteuttaa kohdennettuja toimenpiteitä kaikkia sellaisia liikenteenharjoittajia (tie-, lento-, sisävesi- ja meriliikenne) vastaan, jotka osallistuvat EU:hun suuntautuvaan ihmisten salakuljetukseen tai ihmiskauppaan tai helpottavat sitä.

Toimenpiteet olisivat oikeasuhteisia, ja niitä toteutettaisiin tapauskohtaisesti. Niitä voisivat olla toiminnan harjoittamisen rajoittaminen unionin markkinoilla, liikennelupien tai tankkausta ja huoltoa EU:n alueella koskevien oikeuksien keskeyttäminen ja kielto kulkea EU:n alueen kautta, lentää sen yli, tehdä teknisiä välilaskuja tai käydä EU:n satamissa.

Diplomaattiset ja ulkoiset toimet

EU:n ulkoasiainneuvosto päätti 15. marraskuuta laajentaa Valko-Venäjän vastaisia EU:n pakotteita. Muutokset koskevat yksityishenkilöitä ja tahoja (esim. lentoyhtiöt, matkatoimistot ja muut välittäjät), jotka syyllistyvät ihmisten välineellistämisen järjestämiseen tai osallistuvat siihen. Viidennestä pakotepaketista päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen. Sillä pyritään puuttumaan rajalla vallitsevaan tilanteeseen, ihmiskauppaan ja Valko-Venäjällä jatkuviin sortotoimiin. Se on jatkoa EU:n 9. marraskuuta 2021 tekemälle päätökselle, jonka mukaan EU keskeyttää viisumikäytäntöjen helpottamisesta Valko-Venäjän kanssa tekemänsä sopimuksen soveltamisen osittain niin, että se ei koske Valko-Venäjän hallinnon virkamiehiä.

EU on kriisin alusta alkaen ollut kokoamassa kansainvälistä koalitiota vastustamaan häikäilemätöntä ihmisten välineellistämistä. Siinä noudatetaan Team Europe -lähestymistapaa, jossa yhdistyvät jäsenmaiden ja EU:n diplomaattiset vahvuudet. Viime viikkoina komission varapuheenjohtaja Schinas on käynyt tärkeimmissä lähtö- ja kauttakulkumaissa pyytääkseen niitä estämään kansalaisiaan tarttumasta Valko-Venäjän viranomaisten syöttiin.

EU:n jatkuva panostus on tuottanut tulosta. Osa lähtö- ja kauttakulkumaista on keskeyttänyt lennot Valko-Venäjälle ja tiukentanut matkustajien tarkastuksia lentoasemilla.

Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio ovat aloittaneet työryhmätason tekniset neuvottelut YK:n virastojen (UNHCR ja IOM) ja Valko-Venäjän edustajien kanssa siirtolaisten palauttamisen helpottamiseksi Valko-Venäjän alueelta.

Valko-Venäjän hallinnon tässä kriisissä käyttämistä ihmisistä monet ovat irakilaisia. EU tekee Irakin kanssa tiivistä yhteistyötä. Suorat lennot Bagdadista Valko-Venäjälle keskeytettiin elokuussa ja myöhemmin lopetettiin kolmansien maiden kautta operoitavat lennot Erbilistä Valko-Venäjälle. Irak järjestää EU:n tuella palautuslentoja irakilaisille. Lisäksi komissio aikoo myöntää Irakille taloudellista apua kansalaistensa uudelleenkotouttamiseen.

Tiedon manipulointi on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla ihmisiä huijataan. Heille annetaan valheellisia lupauksia, minkä jälkeen heidät voidaan välineellistää. Monet eri toimijat ovat hyödyntäneet tilannetta järjestääkseen mittavan disinformaatiokampanjan EU:n kansainvälisen maineen tahraamiseksi. Euroopan ulkosuhdehallinto on ryhtynyt toimenpiteisiin väärien ja harhaanjohtavien tietojen torjumiseksi verkossa, ja EU:n edustustot ovat toteuttaneet kohdennettuja viestintätoimia niissä maissa, joista ihmisiä on houkuteltu eniten Valko-Venäjälle.

Humanitaarisen avun lisääminen

EU on myöntänyt 700 000 euroa humanitaarista apua Valko-Venäjälle jumiin jääneille haavoittuvassa asemassa oleville pakolaisille ja siirtolaisille rajalla ja rajan tuntumassa. Määrästä 200 000 euroa ohjataan suoraan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainväliselle liitolle (IFRC) osana EU:n kokonaisrahoitusta IFRC:n hallinnoimalle hätärahastolle.

Lisäksi EU myöntää 500 000 euroa humanitaariseen apuun, jonka täytäntöönpanosta vastaavat sen kumppaniorganisaatiot paikan päällä.

Rajavalvonnan ja muuttoliikkeen hallinnan tukeminen

EU antoi heti kriisin puhjettua Latvialle, Liettualle ja Puolalle tukea rajavalvontaan. Tukea on annettu hätärahoituksena ja asiantuntija-apuna sekä EU:n pelastuspalvelumekanismiin osallistuvien Euroopan maiden luontoissuorituksina. Komissio myönsi Liettualle 36,7 miljoonaa euroa turvapaikkamenettelyjen toteuttamiseen ja vastaanotto-olosuhteiden parantamiseen.

EU:n muuttoliikettä käsittelevä varautumis- ja kriisinhallintaverkosto kokoontuu kerran viikossa laatiakseen tilannekatsauksen ja määritelläkseen tehokkaan toimintatavan. Heinäkuusta alkaen Puolaan, Liettuaan ja Latviaan on lähetetty EU:n sisäasioiden alan virastojen henkilöstöä ja kahteen viimeksi mainittuun myös kalustoa.

Komissio käy kaikkien kolmen jäsenmaan kanssa vuoropuhelua rahoituksellisista ja operatiivisista tarpeista ja osoittaa 200 miljoonaa euroa lisärahoitusta rajaturvallisuuden edistämiseen.

Lisäksi komissio antaa jopa 3,5 miljoonaa euroa vapaaehtoisen paluun tukemiseen Valko-Venäjältä lähtömaihin.

Komissio valmistelee myös ehdotusta turvapaikka-asioita ja palauttamista koskevista väliaikaisista toimenpiteistä, jotka perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 3 kohtaan.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6187

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
23. marraskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto