Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel28 oktober 2020Representationen i Finland

Christa Schweng från Österrike vald till EESK:s ordförande

Österrikiskan Christa Schweng har valts till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) 33:e ordförande. Hon är den femte kvinnan som svingar ordförandeklubban i detta rådgivande EU-organ, som företräder det civila samhället och som...

Till EESK:s presidium valdes även två nya viceordförande: Giulia Barbucci (Italien) med ansvar för budgeten, och Cillian Lohan (Irland) med ansvar för kommunikation. Efter utnämningen sade Christa Schweng följande: ”Denna mandatperiod kommer tyvärr att överskuggas av covid-19 och den osäkerhet och de ekonomiska och sociala problem som pandemin medför. Företag har svårt att överleva och arbetstagare kan förlora sina jobb. I nuläget är det viktigare än någonsin att förena våra krafter, skapa en vision av det nya Europa efter covid-19-krisen och göra vårt yttersta för att säkerställa att vår kommitté bidrar till att få Europa på fötter igen och till att göra unionen mer motståndskraftig. Samtidigt måste EESK bli ett mer enhetligt och effektivt EU-organ, som åtnjuter största respekt.”

Läs mer: https://www.eesc.europa.eu/sv/about/political-organisation/eesc-president

Översikt

Publiceringsdatum
28 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland