Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel27 oktober 2021Representationen i Finland

Tillståndet i energiunionen 2021: Förnybara energikällor går förbi fossila bränslen i EU som den främsta energikällan för elproduktionen

EU-kommissionen antar i dag sin rapport om tillståndet i energiunionen för 2021. I rapporten utvärderas EU:s framsteg med att övergå till ren energi, nästan två år efter lanseringen av den europeiska gröna given. Ett antal uppmuntrande tendenser kan...

Rapporten visar att förnybara energikällor förra året för första gången gick förbi fossila bränslen som den främsta kraftkällan i EU. De stod för 38 procent av elektriciteten, jämfört med 37 procent för fossila bränslen.

Hittills har nio EU-länder redan fasat ut kol, medan tretton andra har fastställt ett datum för när detta ska ske och fyra överväger möjliga tidsplaner.

Jämfört med 2019 minskade växthusgasutsläppen i de 27 EU-länderna med nästan 10 procent under 2020. Rekordminskningen var en följd av coronapandemin, som gjorde att de totala utsläppen minskade med 31 procent jämfört med 1990.

Primärenergiförbrukningen minskade med 1,9 procent och den slutliga energiförbrukningen med 0,6 procent förra året. Båda siffrorna ligger dock över den nivå som krävs för att EU ska kunna uppnå målen för 2020 och 2030. Arbetet måste därmed fortsätta både på nationell nivå och EU-nivå.

Subventionerna till fossila bränslen minskade något under 2020 på grund av en lägre energiförbrukning överlag, medan subventionerna till såväl förnybar energi som energieffektivitet ökade.

Årets rapport offentliggörs också mot bakgrund av en energiprisstegring i Europa och resten av världen, som till stor del drivs av stigande gaspriser. Den här situationen förväntas vara tillfällig, men den framhäver EU:s beroende av energiimport – som har ökat till den högsta nivån på 30 år – och vikten av att övergå till ren energi för att öka EU:s energitrygghet.

Uppgifterna måste analyseras noggrant nästa år för att man ska kunna uttyda vilka effekter coronapandemin kan få på längre sikt.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_5554

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
27 oktober 2021
Upphovsman
Representationen i Finland