Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli27. lokakuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Energiaunionin tila 2021: Uusiutuva energia ohittaa fossiiliset polttoaineet EU:n tärkeimpänä sähköntuotannon energianlähteenä

Komissio antoi tänään energiaunionin tilaa vuonna 2021 koskevan katsauksensa. Siinä arvioidaan EU:n edistymistä puhtaaseen energiaan siirtymisessä lähes kaksi vuotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman käynnistämisen jälkeen. Paljon kehitystä on...

Katsaus osoittaa, että vuonna 2020 uusiutuvat energialähteet ohittivat ensimmäistä kertaa fossiiliset polttoaineet EU:n tärkeimpänä energianlähteenä. Uusiutuvista lähteistä tuotettiin 38 prosenttia sähköstä, kun fossiilisilla polttoaineilla tuotettiin 37 prosenttia.

Tähän mennessä yhdeksän EU-maata on jo luopunut hiilen käytöstä, 13 muuta on sitoutunut luopumaan siitä tiettyyn määräaikaan mennessä ja neljä harkitsee mahdollista luopumisajankohtaa.

EU:n 27 jäsenmaan kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuonna 2020 kokonaisuudessaan lähes 10 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Tämä ennennäkemätön vähennys johtui koronapandemiasta, joka nosti kokonaispäästövähennykset 31 prosenttiin vuoden 1990 tasosta.

Primäärienergian kulutus väheni viime vuonna 1,9 prosenttia ja energian loppukulutus 0,6 prosenttia. Molemmat luvut ylittävät kuitenkin EU:n vuosien 2020 ja 2030 tavoitteiden saavuttamisen edellyttämän kehityspolun, ja asian korjaamiseksi tarvitaan lisätoimia niin jäsenvaltioiden kuin EU:n tasolla.

Fossiilisten polttoaineiden tuet vähenivät hieman vuonna 2020, mikä johtui kokonaisenergiankulutuksen vähenemisestä. Uusiutuvan energian tuet ja energiatehokkuustuet kasvoivat vuonna 2020.

Tämän vuoden katsaus julkaistaan tilanteessa, jossa energian hinnat ovat nousseet voimakkaasti Euroopassa ja muualla maailmassa. Tämä johtuu pääasiassa kaasun hintojen noususta. Vaikka tilanteen odotetaan olevan väliaikainen, se tuo korostetusti esiin EU:n riippuvuuden energiantuonnista, joka on noussut korkeimmalle tasolle 30 vuoteen. Tilanne korostaa myös sitä, kuinka tärkeää puhtaaseen energiaan siirtyminen on EU:n energiavarmuuden parantamisen kannalta.

Puhtaaseen energiaan siirtymistä koskevia tietoja on analysoitava huolellisesti ensi vuonna, jotta saadaan kuva koronapandemian jälkeisistä pitkän aikavälin suuntauksista.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_5554

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
27. lokakuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto