Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli10. helmikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Elpymis- ja palautumistukiväline hyväksyttiin tänään Euroopan parlamentissa

Euroopan komissio on tyytyväinen Euroopan parlamentin tämänpäiväiseen äänestykseen, jossa joulukuussa 2020 aikaansaatu poliittinen yhteisymmärrys elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevasta asetuksesta sai vahvistuksen. Näin on otettu tärkeä askel...

Elpymis- ja palautumistukivälineellä on tärkeä rooli, kun Eurooppa toipuu koronapandemian taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Se on keskeinen osa Next Generation EU -ohjelmaa, jonka avulla EU pyrkii selviytymään kriisistä.

Euroopan parlamentin annettua nyt hyväksyntänsä elpymis- ja palautumistukiväline voi tulla voimaan helmikuun jälkipuoliskolla.

Sen jälkeen EU-maat voivat toimittaa virallisesti omat elpymis- ja palautumissuunnitelmansa, jotka komissio arvioi ja neuvosto hyväksyy.

Elpymis- ja palautumissuunnitelmissa esitetään elpymis- ja palautumistukivälineestä tuettavat uudistukset ja julkiset investointihankkeet. Komissio käy jo tiivistä vuoropuhelua jäsenmaiden kanssa suunnitelmien valmistelusta.

Kun elpymis- ja palautumissuunnitelmat on hyväksytty, jäsenmaille myönnetään ennakkorahoituksena 13 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Tarkoituksena on, että elpymis- ja palautumistukivälineestä saadaan rahoitusta mahdollisimman nopeasti sinne, missä sitä tarvitaan.

Elpymis- ja palautumistukiväline rakentuu seuraavien kuuden keskeisen osatekijän ympärille: vihreä siirtymä; digitalisaatio; taloudellinen yhteenkuuluvuus, tuottavuus ja kilpailukyky; sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus; terveydenhuolto ja taloudellinen, sosiaalinen ja institutionaalinen palautumiskyky sekä seuraavia sukupolvia koskeva politiikka.

Tukiväline auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä ja ohjaa digitaalisen siirtymään, luomaan työpaikkoja ja vauhdittamaan kasvua.

Kunkin jäsenmaan kansalliseen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvistä investoinneista ja uudistuksista vähintään 37 prosenttia olisi suunnattava ilmastotavoitteisiin ja vähintään 20 prosenttia digitaalisen muutoksen tukemiseen.

Saavutettu yhteisymmärrys on hyväksyttävä virallisesti myös neuvostossa ennen kuin Ecofin-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan parlamentin puhemies voivat allekirjoittaa sen. Sen jälkeen asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jolloin se voi tulla voimaan julkaisemista seuraavana päivänä.

Komissio toivoo, että kaikki tarvittavat viralliset toimet saadaan päätökseen ajoissa, jotta elpymis- ja palautumistukiväline tulee voimaan helmikuun jälkipuoliskolla.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_423

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
10. helmikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto