Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote30. toukokuuta 2024Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 4 min

EIB myöntää 17 miljoonan euron lainan suomalaiselle puhelimien kunnostajalle Swappielle

Swappie, Euroopan suurin iPhone-puhelimien kunnostaja. Copyright: Swappie
Copyright: Swappie

Euroopan investointipankki (EIP) ja Swappie, Euroopan suurin iPhone-puhelimien kunnostaja, ovat allekirjoittaneet lainasopimuksen, joka auttaa yhtiötä korjaamaan iPhone-puhelimia laadukkaasti ja pidentämään siten niiden käyttöikää. Tämä tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden pienentää hiilijalanjälkeään ja tukea kiertotaloutta.

  • Lainasopimuksella rahoitetaan älypuhelimien laadukasta kunnostusta, mikä pidentää niiden käyttöikää, vähentää elektroniikkaromun määrää sekä tarjoaa yhä suuremmalle joukolle asiakkaita mahdollisuuden pienentää päästöjään.
  • Sopimus vahvistaa EIP:n roolia kiertotalouden ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman edistäjänä.
  • Rahoituksen takaa InvestEU-ohjelman vihreää siirtymää edistävien innovaatioiden rahoittamiseen tarkoitettu takuu.

EIP:n viisivuotinen 17 miljoonan euron laina auttaa innovatiivista startup-yritystä tekemään iPhone-puhelimien kunnostamisesta nopeaa ja luotettavaa tutkimus- ja kehitystyöhön ja robotiikkaan kohdennettavilla investoinneilla. Sopimuksen myötä Swappie pystyy myös parantamaan kunnostuskyvykkyyksiään sekä tuomaan markkinoille uusia tuotteita yhä laajemman kansainvälisen yleisön saataville.

Rahoituksen takaa InvestEU-ohjelma, joka tähtää 372 miljardin euron lisäinvestointeihin vuosina 2021–2027. InvestEU-ohjelma pyrkii vauhdittamaan EU:n painopistealueille, kuten vihreään siirtymään, kilpailukykyyn, innovaatioihin ja kestävään infrastruktuuriin, tehtäviä investointeja.

Swappie auttaa vähentämään jätteen määrää ja tarjoaa asiakkailleen laadukkaita laitteita edullisemmin kunnostamalla iPhone-puhelimia tiukkojen laatustandardien ja alan johtavan teknologian avulla. Kunnostetun älypuhelimen hiilijalanjälki on 80 prosenttia pienempi kuin uuden laitteen, ja kun puhelinta käytetään vuosi pidempään, sen elinkaaren hiilidioksidipäästöt vähenevät kolmanneksella.

”Swappie on hyvä esimerkki siitä, kuinka jätteen määrää voidaan vähentää ja laitteiden käyttöikää pidentää. Samalla laitteiden hinta laskee”, EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros toteaa. ”Tuemme mielellämme Swappieta ja sen pyrkimystä tarjota asiakkailleen fiksuja ja edullisempia vaihtoehtoja sekä mahdollisuuden pienentää hiilijalanjälkeään. Swappie tuo elektroniikan yhä laajemman asiakaskunnan ulottuville ja vähentää vaikutusta planeettaamme. Sen tavoitteena on vähentää sähkö- ja elektroniikkajätettä, käyttää uudelleen kaikki toimivat osat ja kierrättää syntyvä jäte. Tämä on täysin EIP:n kiertotaloutta ja kestäviä innovaatioita tukevien periaatteiden mukaista.” 

Swappien talousjohtaja Lauri Lipsanen kommentoi EIP:n ja Swappien yhteistyötä: ”Olemme erittäin kiitollisia Euroopan investointipankin tuesta ja 17 miljoonan euron lainasta, jonka avulla jatkamme kohti tavoitettamme edistää kestävää elektroniikan kulutusta. Rahoitus tukee tutkimus- ja kehitystyötämme, jotta voimme parantaa kunnostusprosessejamme ja pidentää iPhone-puhelimien käyttöikää. Se vähentää sähkö- ja elektroniikkajätteen määrää ja pienentää älypuhelimien hiilijalanjälkeä. Tämä on yksi jännittävä askel matkallamme, jonka pyrkimyksenä on tarjota laadukkaita, kunnostettuja laitteita edullisesti yhä suuremmalle asiakasjoukolle ja tehdä siten osamme vihreämmän planeetan ja kestävämmän huomisen puolesta.”

Taustatietoa     

Swappie

Swappie on Euroopan suurin iPhone-kunnostaja ja johtava netin markkinapaikka kunnostettujen iPhone-puhelimien ostamiseen ja myymiseen. Yritys haluaa tarjota ihmisille tasokkaan, edullisen ja ympäristöystävällisen tavan päivittää puhelimensa uudempaan. Swappie toimii tällä hetkellä Euroopassa, mukaan lukien Suomessa, Ruotsissa, Italiassa ja Saksassa. Yritys nosti myyntinsä 208 miljoonaan euroon vuonna 2022, ja nostettuaan ensimmäisen rahoituskierroksensa tammikuussa 2018 Swappiesta on tullut yksi Euroopan innovatiivisimmista ja nopeimmin kasvavista yrityksistä. Yritys työllistää nykyään yli 800 henkilöä ja on tähän mennessä kerännyt sijoittajilta 149 miljoonan euron rahoituspotin.

Lisätietoja: www.swappie.com

EIP

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos. Sen omistavat EU:n jäsenvaltiot. Se rahoittaa terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviä investointeja, jotka edistävät EU:n poliittisten päämäärien toteutumista. EIP:n hankkeet vahvistavat kilpailukykyä, vauhdittavat innovaatioita, edistävät kestävää kehitystä, lisäävät sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä tukevat oikeudenmukaista ja ripeää siirtymää ilmastoneutraaliuteen. 

Euroopan investointipankista (EIP) ja Euroopan investointirahastosta (EIR) koostuva EIP-ryhmä allekirjoitti yhteensä 88 miljardin euron arvosta uutta rahoitusta yli 900 hankkeelle vuonna 2023. Näiden sitoumusten odotetaan saavan aikaan noin 320 miljardin investoinnit, jotka tukevat 400 000 yritystä ja 5,4 miljoonaa työpaikkaa. 

Kaikki EIP-ryhmän rahoittamat hankkeet ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. EIP-ryhmä ei rahoita investointeja fossiilisiin polttoaineisiin. Pankkiryhmä etenee kohti Ilmastopankin tiekartassa julkilausuttua tavoitetta 1 biljoonan euron ilmasto- ja ympäristöinvestoinneista vuoteen 2030 päättyvällä vuosikymmenellä. Yli puolet EIP-ryhmän vuotuisesta rahoituksesta tukee hankkeita, jotka edistävät suoraan ilmastonmuutoksen torjuntaa, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja terveellisempää ympäristöä. 

Noin puolet EIP:n unionin sisällä myöntämästä rahoituksesta suuntautuu koheesioalueille, joilla tulot asukasta kohti ovat muita alhaisemmat. Tämä osoittaa pankin sitoutumista tasapuolisen kasvun tukemiseen ja elinolosuhde-erojen kaventamiseen.

EIP-ryhmä sitoutui vuonna 2023 rahoittamaan uusia hankkeita Suomessa lähes miljardilla eurolla. Rahoitus kohdennettiin suurten yritysten T&K-menoihin, teollisuuden investointeihin, energiatehokkaisiin rakennuksiin, koulutusinfrastruktuuriin ja pienyritysten tukemiseen. Rahoitus vastasi 0,35 % maan bruttokansantuotteesta, ja sen kautta tuettiin yhteensä lähes 4,4 miljardin euron edestä investointeja. Tämä on osa lähes 8 miljardin euron rahoitusta, jonka EIP-ryhmä on tarjonnut maahan viimeisten viiden vuoden aikana.

InvestEU

InvestEU-ohjelma tarjoaa Euroopan unionille tärkeää pitkäaikaista rahoitusta vivuttamalla huomattavan määrän yksityisiä ja julkisia varoja kestävän elpymisen tukemiseen. Se auttaa myös lisäämään Euroopan unionin painopistealueisiin, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja digitaaliseen murrokseen, tehtäviä yksityisiä investointeja.

InvestEU-ohjelma kokoaa yhteen kaikki tällä hetkellä käytössä olevat lukuisat EU:n rahoitusvälineet, mikä tekee investointihankkeiden rahoittamisesta entistä helpompaa, tehokkaampaa ja joustavampaa. Ohjelma koostuu kolmesta osasta: InvestEU-rahastosta, InvestEU-neuvontakeskuksesta ja InvestEU-portaalista.

InvestEU-rahaston toiminnasta vastaavat rahoituskumppanit, jotka investoivat hankkeisiin käyttämällä 26,2 miljardin euron suuruista EU:n budjettitakausta. Budjettitakausta kokonaisuudessaan käytetään takaamaan rahoituskumppaneiden sijoitushankkeita, mikä kasvattaa heidän riskinkantokykyään ja tuo saataville vähintään 372 miljardia euroa lisärahoitusta.

 

Yhteystiedot medialle

EIP
Kristiina Randmaa k [dot] randmaaateib [dot] org (k[dot]randmaa[at]eib[dot]org) | puh.: +352 4379 72894

Internet: www.eib.org/press | Lehdistötoimisto: +352 4379 21000 — pressateib [dot] org (press[at]eib[dot]org)

Tiedot

Julkaisupäivä
30. toukokuuta 2024
Laatija
Suomen-edustusto