Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Kompletterande information21 december 2021Representationen i Finland

Representationens tillförordnade chef, Maria Kokkonen: År 2021 är klappat och klart och vi blickar mot nya utmaningar 2022!

Maria Kokkonen

Året närmar sig sitt slut och det är dags för en summering av 2021. Vad har EU uppnått under det gångna året och vilka är de viktigaste prioriteringarna för nästa år?

Den största milstolpen för 2021 var det historiska klimatpaketet

Klimatförändringarna genomsyrar allt beslutsfattande i EU-kommissionen under ledning av ordförande Urusla von der Leyen. I år konkretiserades EU:s klimat- och miljömål när kommissionen lade fram det stora klimatpaket (”Fit for 55”). Därigenom åtar kommissionen sig att minska växthusgasutsläppen i EU med minst 55 procent senast år 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

I och med klimatpaketet är EU det första stora ekonomiska område i världen som tar fram en omfattande färdplan och tillhörande lagstiftning för att slå in på en koldioxidneutral väg. Under kommande år behöver vi fortfarande göra mycket mer på klimatfronten, men samtidigt kan vi vara stolta över den stora milstolpe som vi har uppnått i år.

Viktiga mål för 2022

De unga: EU bör lyssna på och stödja unga bättre framöver. Av denna orsak har kommissionen utlyst 2022 till Europaåret för ungdomar. De senaste två pandemiåren har varit tunga för alla, framför allt för de unga. För många av dem har studierna skjutits upp, eller så har de inte lyckats hitta en första arbetsplats. Nu är det i allra högsta grad viktigt att se till att coronapandemin inte leder till en förlorad generation. Därför bör framför allt unga som för närvarande varken arbetar eller studerar ges olika möjligheter.

För detta ändamål har EU-kommissionen tagit fram ett nytt utbytesprogram, som kallas Alma (Aim, Learn, Master, Achieve). Programmet ger unga som varken arbetar eller studerar internationell erfarenhet. Detta innebär inte att EU håller på att överge sitt 35-åriga Erasmusprogram, som är ett av EU:s mest lyckade ungdomsprogram någonsin, utan tvärtom att Erasmusprogrammet utvidgas.

Samtidigt försäkrar kommissionen sig om att EU hörs och syns bland alla européer. Det främsta syftet med Europaåret för ungdomar är just att göra de ungas röst hörd i EU, precis som under konferensen om Europas framtid som pågår för närvarande.

Digitalisering: Den digitala omställningen kommer att omdana hela samhället under detta årtionde och Europa har inte råd att hamna på efterkälken. Kommissionen oroar sig för konsekvenserna av den snabba digitaliseringen både för vanliga människor och europeiska företag och deras konkurenskraft. Därför kommer EU nästa år att axla rollen som trendsättare på det digitala området. Det hör till kommissionens viktigaste mål för 2022 att ro i land lagen om digitala marknader och lagen om digitala tjänster, som säkerställer en ansvarsfull digital miljö och tydliga spelregler för alla företag.

Vaccin mot covid-19: Trots att vi hade höga förväntningar i början av året, visade det sig att år 2021 tyvärr inte var det sista pandemiåret. Det som däremot har blivit tydligt i år är att vaccin är lösningen på pandemin, men utmaningen tar inte slut när vi har vaccinerat vår egen befolkning. Därför kommer EU nästa år att fortsätta att arbeta för att folk i världens alla hörn vaccineras mot covid-19 och kommissionens mål är att uppnå en global vaccinationstäckning på 70 procent senast i mitten av 2022. Vaccinationssolidaritet är samtidigt en god möjlighet för EU att visa globalt ledarskap.

Demokrati: Kärnan i det europeiska samarbetet är att försvara demokratin. Just nu utmanas dock demokratins grundvalar på olika håll i världen. Enligt uppgifter från tankesmedjan Freedom House levde 75 procent av världens befolkning i fjol i länder där demokratin försvagas, vilket EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nyligen lyfte fram i ett anförande för EU:s ambassadörer. Denna trend är mycket oroande och visar tydligt hur skör demokratin där. Ursula von der Leyen påminde dock även om att demokratin har en tendens att sprida sig som en löpeld om man ger den rätt bränsle.

Nästa år kommer EU-kommissionen att fokusera på att försvara demokratin och främja projekt som är till gagn för de demokratiska strukturerna. Ett ypperligt exempel på detta är strategin Global Gateway, inom ramen för vilken EU investerar 300 miljarder euro i infrastruktur runtom i världen, vilket är en investering i internationell stabilitet och internationellt samarbete.

I denna anda blickar vi nu mot det nya året! Det är inte brist på arbete, men först ska vi pusta ut en liten stund.

Vi önskar er alla en riktigt fridfull jul och ett fartfyllt nytt år!

Maria Kokkonen, tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Finland

Översikt

Publiceringsdatum
21 december 2021 (Senaste uppdatering: 21 december 2021)
Upphovsman
Representationen i Finland