Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Kompletterande information30 mars 2023Representationen i Finland

Representationens kommunikationschef Kati Laitinen och administrativa chef Mika Somppi: Det behövs fler finländare som jobbar vid EU:s institutioner!

Kati Laitinen

Det är 28 år sedan Finland anslöt sig till Europeiska unionen och lika många år sedan de första finländarna inledde sina karriärer vid EU:s institutioner i Bryssel och Luxemburg. Dessa finländska EU-pionjärer börjar nu närma sig pensionsåldern och det behövs nytt finländskt blod inom EU. Under de senaste åren har dock inte så många finländare sökt EU-jobb. Därför arbetar vi på EU-kommissionens representation i Finland hårt för att värva nya förmågor till de intressanta och mångsidiga arbetstillfällen som EU:s institutioner har att erbjuda.

Det ligger i hela unionens intresse att personer från alla EU-länder arbetar inom EU:s förvaltning. När EU-institutionerna rekryterar ny personal strävar de efter att säkerställa att det blir så bra geografisk balans som möjligt. Fördelningen mellan nationaliteter bland personalen borde motsvara EU:s befolkningsfördelning och mindre medlemsländer bör ha en fastställd lägsta representationsnivå. Mot bakgrund av detta har ett rekryteringsmål för alla EU-länder fastslagits. För Finlands del är denna magiska representationsnivå 1,8 procent.

Traditionellt sett har finländarna varit välrepresenterade vid EU:s institutioner och även i nuläget ligger vi nära den fastslagna representationsnivån. På EU-kommissionen utgör finländarna exempelvis 1,7 procent av hela personalstyrkan – och vad gäller tjänstemän i chefsposition på kommissionen landar finländarna på hela 2,5 procent. Situationen kommer dock att ändra radikalt år 2026, eftersom ungefär en tredjedel av de nuvarande finländska EU-tjänstemännen kommer att ha gått i pension vid det laget. Under de senaste åren har förhållandevis få finländare börjat arbeta vid EU:s institutioner; deras andel bland personer som anställs i de lägsta lönekategorierna med så kallad ingångslön är cirka 0,6 procent.

Vad gör vi då på representationskontoret för att försöka få fler finländare att överväga en EU-karriär? Jo, vi vinnlägger oss om att så många som möjligt ska få veta vilka mångsidiga jobb och arbetsuppgifter det finns i EU:s förvaltning. Vi besöker bland annat olika universitet och högskolor och deltar i karriärdagar och mässor för att berätta varför det lönar sig att börja jobba för EU. Vi berättar konkret om olika karriärstigar, eftersom man inte bara kan jobba som tjänsteman, utan även kan få olika typer av tidsbegränsade kontraktsanställningar. Vi berättar även om tjänsteförmåner och inte minst om hur det är att leva i Centraleuropa. I maj kommer vi dessutom att åka till Bryssel med en grupp studievägledare från olika universitet och yrkeshögskolor i Finland, så att de får bekanta sig med EU:s hjärta på plats.

Utöver ovannämnda insatser informerar vi även finländare om EU:s rekryteringsbyrå Epsos reform. I och med reformen ska EU:s uttagningsprocess, som ofta anses vara komplicerad, bli smidigare och snabbare. Inom kort kommer urvalsförfaranden för tjänstemän inom olika områden (bland annat en allmän uttagning) att utlysas. Det nya uttagningssystemet kommer att tillämpas och det lönar sig absolut att delta i dessa uttagningar om du är intresserad av en EU-karriär!

Vi berättar även om olika praktik- och jobbmöjligheter vid EU:s institutioner på TE-live-kanalen och vi fungerar som sakkunniga i Facebookgruppen Suomen EU-uraverkosto, som drivs av Finland i Europa rf. Dessutom planerar vi nya aktiviteter och ny verksamhet vad gäller EU-rekrytering tillsammans med Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel och statsrådets avdelning för EU-ärenden. Vi kommer inom kort att berätta mer om detta.

Översikt

Publiceringsdatum
30 mars 2023
Upphovsman
Representationen i Finland