Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Kompletterande information8 september 2022Representationen i FinlandLästid: 2 min

Hösthälsningar från Maria Blässar, representationens nya chef!

Maria Blässar

Jag hoppas att hösten har börjat bra för er alla! När jag skriver de inledande orden till representationens första nyhetsbrev efter sommaruppehållet gör jag det i en tid som präglas av flera olika kriser. Ryssland för ett brutalt anfallskrig i Ukraina, vilket har många långtgående konsekvenser. Kriget har lett till att många människor flyttar och flyr inom Ukraina och från Ukraina till många EU-länder, på ett aldrig tidigare skådat vis. Kriget har även förorsakat en global livsmedelskris, som framför allt drabbar redan sårbara länder, bland annat i Afrika. Dessutom använder Rysslands president, Vladimir Putin, sig skrupelfritt av energi som vapen mot Europa. Detta leder till försämrad tillgång till el och höga elpriser. Samtidigt tilltar inflationen i EU och resten av världen, vilket försämrar den ekonomiska prognosen ytterligare.

EU har i stor utsträckning en gemensam lägesuppfattning av Ryssland och landets existentiella hot mot Ukrainas suveränitet. Liksom många gånger redan har poängterats i olika sammanhang, kämpar ukrainarna – med livet som insats – tappert vidare, inte bara för sitt eget lands självständighet, utan även för våra gemensamma europeiska värderingar. Ju längre kriget fortgår, desto högre blir dock trycket även i EU, som redan har infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland utan motstycke.

En gemensam lägesuppfattning och ett lösningsorienterat tillvägagångssätt behövs på många samhälleligt viktiga områden under de kommande månaderna och åren. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, håller den 14 september sitt årliga tal om tillståndet i unionen, då hon stakar ut vägen framåt genom att presentera nödvändiga iniatiativ för att lösa gemensamma problem. Det är tämligen säkert att hon i sitt linjetal kommer att fokusera på bland annat de åtgärder som behövs för att vi i Europa på ett målmedvetet sätt ska kunna fortsätta att stävja klimatförändringarna. Men det räcker inte. Förhoppningsvis har alla européer senast denna sommar insett kalla fakta – nämligen att vi i allt snabbare takt även måste anpassa oss till de problem som redan har uppstått till följd av klimatförändringarna, såsom torka.

I denna anda tillträdde jag den 1 september som ny chef för EU-kommissionens representation i Finland. EU har testats under många kriser, så även nu. Putin försöker försvaga Europa försvarspolitiskt genom energipolitiken. Vi kan bäst förbereda oss inför den hårda vintern vi går till mötes genom att så snabbt som möjligt frigöra oss från vårt beroende av rysk energi. På det sättet visar vi att vi håller fast vid EU-ländernas sammanhållning och samarbete även mitt under en pågående global kris. Vid sidan av ekonomisk och normativ makt har vi även kollektiv makt, vilket kommer att hjälpa oss att ta oss igenom de svårigheter vi står inför. Jag anser det vara oumbärligt att vi som representation aktivt deltar i den nationella EU-debatten i Finland. Förhoppningsvis utgör riksdagsvalet nästa vår en bra plattform för politiker, medborgare och medier att även lyfta fram aktuella EU-frågor.

Översikt

Publiceringsdatum
8 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland