Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lisäinformaatio9. joulukuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Edustuston talouspoliittinen neuvonantaja Vesa-Pekka Poutanen: Talouspolitiikan EU-ohjausjakson syyspaketista

Vesa-Pekka Poutanen

Komissio hyväksyi kaksi viikkoa sitten, 24. marraskuuta, talouspolitiikan EU-ohjausjakson syyspaketin ja käynnisti näin vuoden 2022 talouspolitiikan EU-ohjausjakson. Talouspolitiikan EU-ohjausjakso tarjoaa puitteet jäsenmaiden talous- ja työllisyyspolitiikkojen koordinoinnille. Sillä on nyt Euroopan talouksien elpyessä koronakriisin aiheuttamasta sokista erityisen merkittävä rooli, varsinkin kun otetaan huomioon talouksien vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos.

Syyspaketti sisältää useita eri asiakirjoja, joista keskeisimmät ovat vuotuinen kestävän kasvun selvitys, varoitusmekanismia koskeva kertomus, lausunnot euroalueen valtioiden alustavista talousarviosuunnitelmista vuodeksi 2022, euroaluetta koskevat politiikkasuositukset ja komission ehdotus yhteiseksi työllisyysraportiksi.

Vuotuisessa kestävän kasvun selvityksessä hahmotellaan EU:n talous- ja työllisyyspolitiikan painopisteet seuraavien 12–18 kuukauden ajaksi. Vuotuinen kestävän kasvun selvitys on vuoden 2020 ohjausjaksosta lähtien rakentunut seuraavien EU:n kilpailukykyisen kestävyyden ulottuvuuksien ympärille: ympäristön kestävyys, tuottavuuden kasvu, oikeudenmukaisuus ja makrotalouden vakaus.

Nyt kun olemme Euroopassa siirtymässä kriisinhallinnasta tulevaisuuden kasvua edistäviin investointeihin, on ensisijaisen tärkeää, että jäsenmaissa toteutetaan tarvittavat rakenteelliset uudistukset ja panostetaan investointeihin osallistavan, pysyvän ja kestävän elpymisen toteuttamiseksi. Unionin elpymis- ja palautumistukiväline tarjoaa osaltaan tähän rahoitusta, mutta lisäksi jäsenmaat voivat tukeutua talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon tulevien toimien ohjaajana.

Vuotuisessa kestävän kasvun selvityksessä määritellään myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tiiviimpi integrointi ohjausjaksoon siten, että EU:n tilastotoimiston Eurostatin vuosittain julkaisema kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaraportti otetaan osaksi talouspolitiikan ohjausjakson asiakirjoja. Ensi keväänä toukokuussa julkaistavat jäsenvaltiokohtaiset maaraportit sisältävät mm. osion, jossa käsitellään maan asemaa EU:n keskiarvoon verrattuna sekä edistymistä kullakin kestävän kehityksen tavoitteen alalla.

Euroalueen talous- ja finanssipolitiikan osalta euroalueen jäsenvaltioita suositellaan säilyttämään maltillisesti elvyttävä finanssipolitiikan viritys vuonna 2022 ja kohdistamaan finanssipoliittisia toimenpiteitä asteittain sopeutumiskykyistä ja kestävää elpymistä edistäviin investointeihin. Lisäksi niitä suositellaan edistämään toimenpiteitä, joilla varmistetaan oikeudenmukaiset ja tehokkaat verojärjestelmät (esim. maailmanlaajuinen konsensuspohjainen ratkaisu digitaalitalouden ja globaalin talouden verotuksellisiin haasteisiin vastaamiseksi). Työmarkkinoilla kehotetaan siirtymään hätätoimenpiteistä elvytystoimenpiteisiin varmistamalla mm. aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuus. Elinkeinopolitiikassa olisi seurattava yrityksille suunnattujen tukipakettien vaikuttavuutta ja keskityttävä kohdennettuihin tukimuotoihin, jotta elinkelpoisten yritysten vakavaraisuutta voitaisiin edistää.

Yhteenvetona voi todeta, että unionin vuoden 2022 talouspoliittinen asialista ohjaa unionia akuutista koronapandemiaan liittyvästä kriisinhallinnasta kohti kestävää ja oikeudenmukaista elpymistä. Samalla se lisää EU:n talouden kestävyyttä ja vahvistaa sen häiriönsietokykyä.

Tiedot

Julkaisupäivä
9. joulukuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto