Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Kompletterande information13 oktober 2022Representationen i Finland

Representationens chef, Maria Blässar: Partnerskap hjälper EU att stärka resiliensen i kristider

Maria Blässar

Denna vecka har cheferna för EU-delegationerna i tredjeländer och representationskontoren i EU:s medlemsländer sammanträtt i Bryssel. Representationscheferna diskuterade de strategiska utmaningarna nästa år under sitt möte. En av prioriteringarna för kommissionen under ordförande Ursula von der Leyens ledning är att göra EU till en starkare global aktör med hjälp av hållbara partnerskap. Rysslands anfallskrig har dock tydliggjort behovet av att även starka vår säkerhet rent konkret. Detta var något som vi fäste extra mycket uppmärksamhet vid.

Josep Borrell, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, belyste betydelsen av vår resiliens i kristider i sitt tal till EU-ambassadörerna. I Europa har vi verktyg att ta till för att svara på utmaningar i den osäkra och snabbt föränderliga verklighet som vi lever i.

EU måste agera smidigt och ta större ansvar för vår egen säkerhet. Detta omfattar bland annat en allsidig mix av energikällor som vi importerar. Dessutom är det nödvändigt att undvika att vi är för beroende av ett land framöver. EU måste även reagera på den globala megatrenden att auktoritära stater utmanar demokratier i allt större utsträckning och allt mer direkt.

Lyhördhet och delaktighet är avgörande när det kommer till att skapa partnerskap – världen är mångfacetterad och vi måste bli bättre på att förstå våra partners långsiktiga behov.

Under sitt anförande till EU-ambassadörerna betonade EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, å sin sida att EU måste göra skillnad både inom och utanför unionen. Vi fortsätter med vårt enträgna arbete för ett starkare Europa!

Översikt

Publiceringsdatum
13 oktober 2022
Upphovsman
Representationen i Finland