Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Kompletterande information21 december 2022Representationen i Finland

Representationens chef, Maria Blässar: EU-bygget fortsätter trots exceptionella omständigheter

Maria Blässar

När det nuvarande kommissionskollegiet inledde sitt arbete under ledning av ordförande Ursula von der Leyen för tre år sedan var det nog få som kunde föreställa sig vilka omständigheter vi skulle leva i under de kommande åren. Först slog pandemin till med full kraft och sedan Rysslands invasion av Ukraina. På detta följde höjda priser till följd av Rysslands användning av energi som vapen och bristen på fossila energikällor.

Det ovannämnda har utgjort exceptionella omständigheter för oss européer. Samtidigt måste man förstås komma ihåg att krig har pågått på olika håll i världen hela tiden och att många har lidit och lider av olika konflikter, hungersnöd och hälsohot. Denna gång har vi dock själva på ett helt nytt sätt fått se hur det är att leva i exceptionella omständigheter.

EU-kommissionen och Europeiska unionen har klarat av dessa svårigheter med bravur, även om arbetet kommer att pågå i flera år framöver. Även under exceptionella omständigheter har kommissionen hållit fast vid sitt arbetsprogram och enträget fört arbetet med den gröna och den digitala omställningen framåt. Vi har infriat våra löften och det syns i det enorma lagstiftningsarbete som EU:s lagstiftare, det vill säga rådet och Europaparlamentet, har gjort.

EU-bygget fortsätter fortfarande och även om detta arbete inte är klart i dag eller i morgon, är vi inne på rätt väg. Vi stärker EU:s resiliens, alltså förmågan att klara av kommande kriser, samtidigt som vi skapar en mer hållbar framtida samhällsmodell för Europa. Som en av världens största ekonomier strävar EU efter att minska vårt beroende av andra. Eftersom det handlar om en så pass stor förändring, är det dock redan en stor framgång att vi inte ökar vårt beroende av andra.

I denna anda kommer vi att fortsätta vårt arbete även nästa år. Dessförinnan kommer vi förhoppningsvis alla att ha tid att varva ner under julen och med tillförsikt blicka mot nästa år. Med dessa ord vill jag önska alla våra läsare och samarbetspartner en riktigt god jul och gott nytt år!

Översikt

Publiceringsdatum
21 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland