Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel30 september 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Representationens språkliga handläggare, Minna Holmberg: ”Lär dig språk, inte minst ditt eget modersmål, som är grunden för all språkinlärning!”

”Nyttan av att kunna främmande språk är obestridlig i yrkeslivet i dagens internationella värld. Dessutom skänker språkkunskaper stor glädje på det personliga planet. Detta är inget nytt eller revolutionerande i sig, men desto viktigare att påminna...

Som tidigare språklärare och nuvarande översättare för EU-kommissionen oroar denna trend mig oerhört och jag vill slå ett slag för språkinlärning, den europeiska språkdagen till ära”, skriver Minna Holmberg, språklig handläggare på svenska på EU-kommissionens representation i Finland, i Hufvudstadsbladet den 24 september 2021. Minna Holmberg berättar om hur hon själv har tillägnat sig främmande språk i skolan och senare på universitetet och berömmer bland annat alla duktiga språklärare i våra skolor. ”Oavsett hur man går till väga är tålamod och mod A och O om man faktiskt vill lära sig ett nytt språk. Tålamod att tillägna sig språket på olika sätt under en lång tid och mod att försöka prata fast det blir långt ifrån perfekt”, konstaterar hon. ”Lär dig språk, inte minst ditt eget modersmål, som är grunden för all språkinlärning!”, uppmuntrar den språkliga handläggaren alla unga.

Läs hela debattartikeln här: https://www.hbl.fi/artikel/lar-dig-sprak-inte-minst-ditt-eget-modersmal-som-ar-grunden-for-all-sprakinlarning/

Översikt

Publiceringsdatum
30 september 2021
Upphovsman
Representationen i Finland