Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel29 augusti 2022Representationen i Finland

Nu kan man ansöka om projektbidrag från DiscoverEU-inkluderingsinsatsen!

DiscoverEU

DiscoverEU erbjuder 18-åringar möjligheten att resa med tåg i Europa. De unga ansöker självständigt om resekort i centraliserade ansökningsomgångar. Det är miljövänligt att resa med tåg, och tack vare DiscoverEU-tågkortet är det möjligt för unga att bekanta sig med olika länders kulturer och invånare. Under resans gång samlar resenärerna vid sidan av nya upplevelser även på sig många olika färdigheter, vilket kan ge dem mod att nappa på nya möjligheter i framtiden.

I oktober kan man för första gången ansöka om projektbidrag från DiscoverEU-inkluderingsinsatsen. Med hjälp av DiscoverEU-inkluderingsinsatsen kan även unga personer som till exempel på grund av ekonomiska, sociala eller hälsomässiga hinder har färre möjligheter än andra att resa självständigt delta i DiscoverEU på lika villkor. Genom inkluderingsinsatsen kan en icke-vinstdrivande organisation, förening eller medborgarorganisation ansöka om projektbidrag för ungas tågresor. Organisationen stöder de unga under hela projektet och resan. Vid behov kan medföljande personer eller gruppledare vara med på resan.

Man ansöker om projektbidrag från DiscoverEU-inkluderingsinsatsen via Utbildningsstyrelsen. Höstens ansökningsomgång löper ut den 4 oktober.

Läs mer: https://www.oph.fi/sv/program/discovereu

Översikt

Publiceringsdatum
29 augusti 2022
Upphovsman
Representationen i Finland