Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote6. syyskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Digimarkkinasäädös: Komissio nimeää kuusi portinvartijaa

Digimarkkinasäädöksen mukaan Euroopan komissio voi nimetä digitaaliset alustat portinvartijoiksi, jos ne muodostavat tärkeän ydinalustapalveluihin liittyvän yhdyskäytävän yritysten ja kuluttajien välille.

Euroopan komissio on tänään nimennyt digimarkkinasäädöksen nojalla ensimmäiset kuusi portinvartijaa. Ne ovat Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ja Microsoft. Portinvartijoiden ydinalustapalveluja on nimetty kaikkiaan 22. Näillä kuudella portinvartijalla on nyt puoli vuotta aikaa varmistaa, että niiden nimetyt ydinalustapalvelut ovat digimarkkinasäädöksen mukaisia.

Digimarkkinasäädöksen mukaan Euroopan komissio voi nimetä digitaaliset alustat portinvartijoiksi, jos ne muodostavat tärkeän ydinalustapalveluihin liittyvän yhdyskäytävän yritysten ja kuluttajien välille. Tämänpäiväiset nimeämispäätökset ovat jatkoa komission 45 päivän mittaiselle tarkistusprosessille, joka alkoi, kun Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft ja Samsung olivat ilmoittaneet mahdollisesta asemastaan portinvartijoina. Komissio on vahvistanut ydinalustapalvelujen portinvartijoiden aseman tämän tiedotteen liitteenä olevan kuvan mukaisesti.

Samaan aikaan komissio on käynnistänyt neljä markkinatutkimusta arvioidakseen tarkemmin Microsoftin ja Applen väitteitä, joiden mukaan seuraavia niiden ydinalustapalveluja ei voida pitää yhdyskäytävinä huolimatta kynnysarvojen ylittymisestä:

  • Microsoft: Bing, Edge and Microsoft Advertising
  • Apple: iMessage

Lisäksi komissio on käynnistänyt markkinatutkimuksen tarkastellakseen, olisiko Applen iPadOS nimettävä portinvartijaksi, vaikka se ei täytä kynnysarvoja.

Komissio on myös todennut, että vaikka Gmail, Outlook.com ja Samsung Internet Browser täyttävät digimarkkinasäädöksen mukaiset portinvartijan raja-arvot, Alphabet, Microsoft ja Samsung esittivät riittävästi perusteluja sille, ettei näitä palveluja voida pitää yhdyskäytävinä kyseisten ydinalustapalvelujen suhteen. Sen vuoksi komissio päätti jättää Gmailin, Outlook.comin ja Samsung Internet Browserin nimeämättä ydinalustapalveluiksi.

Nimettyjä portinvartijoita koskevat seuraavat vaiheet

Portinvartijoilla on nyt nimeämisensä jälkeen puoli vuotta aikaa alkaa noudattaa digimarkkinasäädöksen mukaista luetteloa velvoitteista ja kielloista, mikä lisää valinnanvaraa ja vapautta portinvartijoiden palvelujen loppu- ja yrityskäyttäjille. Joitakin velvoitteita, esimerkiksi velvoitetta ilmoittaa komissiolle suunnitellusta keskittymästä, aletaan kuitenkin soveltaa heti nimeämisestä alkaen.

Komissio seuraa näiden velvoitteiden täytäntöönpanoa ja noudattamista. Jos portinvartija ei noudata digimarkkinasäädöksessä säädettyjä velvoitteita, komissio voi määrätä sakkoja, joiden määrä voi olla 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta – tai jopa 20 prosenttia, jos rikkominen toistuu. Jos säännöksiä rikotaan järjestelmällisesti, komissiolla on valtuudet hyväksyä lisäksi muita korjaavia toimenpiteitä. Portinvartija voidaan esimerkiksi velvoittaa myymään yritys tai sen osia tai sitä voidaan kieltää hankkimasta kyseiseen rikkomiseen yhteydessä olevia lisäpalveluja.

Tausta

Digimarkkinasäädöksellä pyritään estämään portinvartijoita asettamasta epäoikeudenmukaisia ehtoja yrityksille ja loppukäyttäjille ja varmistamaan näin tärkeiden digitaalisten palvelujen avoimuus.

Komissio ehdotti joulukuussa 2020 samaan aikaan digimarkkinasäädöksen kanssa myös digipalvelusäädöstä, jolla puututaan digitaalisina portinvartijoina toimivien verkkoalustojen tiettyjen käytäntöjen EU:n sisämarkkinoille aiheuttamiin kielteisiin seurauksiin.

Digimarkkinasäädös on ollut voimassa marraskuusta 2022, ja sitä on sovellettu toukokuusta 2023. Sen avulla pyritään varmistamaan, että digitaalialan markkinat ovat kilpailulliset ja oikeudenmukaiset. Sillä säännellään portinvartijoita eli suuria verkkoalustoja, jotka tarjoavat tärkeän yhdyskäytävän yrityskäyttäjien ja kuluttajien välillä ja joiden asema voi antaa niille valtaa aiheuttaa pullonkauloja digitaalitalouteen.

Digimarkkinasäädöksessä määritellään erityisiä velvoitteita, joita portinvartijoiden on noudatettava. Niiltä on esimerkiksi kielletty tietyt säädöksessä luetellut toiminnot.

Digimarkkinasäädöksessä komissiolle myös annetaan valtuudet tehdä markkinatutkimuksia, jotta se voi i) nimetä yrityksiä portinvartijoiksi laadullisin perustein ii) saattaa portinvartijoiden velvoitteet tarvittaessa ajan tasalle iii) laatia oikeussuojakeinoja, joilla puututaan digimarkkinasäädöksen sääntöjen järjestelmällisiin rikkomuksiin.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4328  

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
6. syyskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto