Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote12. joulukuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Demokratian puolustaminen – Komissio ehdottaa peitellyn ulkomaisen vaikutustoiminnan selvittämistä

Demokratian puolustaminen
Demokratian puolustaminen

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt demokratian puolustuspaketin, jonka tarkoituksena on varautua vuonna 2024 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Paketin avulla pyritään torjumaan ulkomaisen sekaantumisen uhkaa lisäämällä avoimuutta ja samalla edistämään kansalaisvaikuttamista ja kansalaisten osallistumista demokratioihimme.

Demokratian puolustuspaketin keskiössä on lainsäädäntöehdotus, jolla lisätään avoimuutta ja demokraattista vastuuvelvollisuutta sellaisen kolmansien maiden puolesta harjoitettavan edunvalvontatoiminnan yhteydessä, jonka tavoitteena on vaikuttaa toimintapolitiikkoihin, päätöksentekoon ja demokraattiseen toimintaympäristöön. Lisäksi pakettiin kuuluu kaksi suositusta, joiden tarkoituksena on edistää vapaita, rehellisiä ja häiriönsietokykyisiä vaaleja sekä kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistumista päätöksentekoon. 

Äskettäin tehdyn Eurobarometri-kyselyn vastaajista 81 prosenttia katsoi, että ulkomainen sekaantuminen EU:n demokraattisiin järjestelmiin on vakava ongelma, johon täytyy puuttua.

Ulkomaisen edunvalvonnan avoimuuden varmistaminen

EU tekee aktiivista yhteistyötä kumppaneiden kanssa eri puolilla maailmaa. Jos kolmansien maiden hallitukset pyrkivät edunvalvontatoimilla edistämään omia tavoitteitaan ja sekaantumaan demokraattisiin prosesseihin EU:ssa, tällaisesta toiminnasta on tehtävä näkyvää. Tänään hyväksytyllä ehdotuksella pyritään varmistamaan avoimuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden yhteinen korkea taso kaikkialla EU:ssa, kun on kyse edunvalvontakampanjoista ja vastaavista toimista, joita yhteisöt toteuttavat kolmannen maan hallituksen puolesta.

Ehdotuksessa esitettävät avoimuusvaatimukset:

  • Rekisteröityminen avoimuusrekisteriin: Edunvalvontatoimintaa kolmannen maan puolesta harjoittavien yhteisöjen on rekisteröidyttävä avoimuusrekisteriin. Jäsenvaltioita kehotetaan perustamaan tai mukauttamaan olemassa olevia kansallisia rekistereitä tätä tarkoitusta varten.
  • Asiakirjoihin tutustuminen: Keskeiset tiedot julkisesti saataville, mikä mahdollistaa avoimuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden. Tiedot koskevat esimerkiksi sitä, minkä verran rahoitusta toimintaan saadaan vuosittain, mikä kolmas maa on kyseessä ja mitkä ovat toimien päätavoitteet.
  • Tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen: Edunvalvontatoimintaa kolmannen maan puolesta harjoittavien yhteisöjen on säilytettävä toimintaan liittyvät keskeiset tiedot tai aineisto neljän vuoden ajan sen päättymisestä.

Ehdotukseen sisältyvien suojatoimien tarkoituksena on välttää rekisteröintivaatimusten väärinkäyttö. Suojatoimia ovat mm. seuraavat:

  • Riippumattomilla valvontaviranomaisilla on valtuudet pyytää rajoitettuja tietoja vain perustelluissa tapauksissa ja oikeasuhteisesti.
  • Viranomaisten on varmistettava, että rekisteröinnistä ei aiheudu kielteisiä seurauksia.
  • Tietojen julkistamisvaatimuksesta on mahdollista poiketa perustelluissa tapauksissa.
  • Ehdotettu sääntöjen täydellinen yhdenmukaistaminen estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön lisävaatimuksia tai -käytäntöjä.

Komissio pyrkii tällä ehdotuksella edistämään normien asettamista paitsi EU:ssa myös maailmanlaajuisesti sille, miten peiteltyyn ulkomaiseen vaikutustoimintaan voidaan puuttua johdonmukaisesti ja oikeasuhteisesti samalla perusoikeuksia kaikilta osin kunnioittaen.

Vaaliprosessien vahvistaminen EU:ssa

Paketin toinen osa on suositus osallistavista ja kestävistä vaaliprosesseista unionissa sekä Euroopan parlamentin vaalien eurooppalaisen luonteen korostamisesta ja vaalimenettelyn tehostamisesta. Suosituksella muun muassa pyritään pitämään yllä EU:ssa järjestettäviä vaaleja koskevia tiukkoja demokraattisia normeja ja edistämään äänestysaktiivisuutta. Suosituksessa käsitellään myös vaaleihin liittyvän infrastruktuurin suojelua ja kyberturvallisuutta ja ehdotetaan toimenpiteitä, joilla pyritään minimoimaan riski kolmansien maiden sekaantumisesta vaaleihin puolueiden, poliittisten säätiöiden, kampanjaorganisaatioiden ja ehdokkaiden rahoituksen kautta.

Tuoreen Eurobarometri-kyselyn tulokset osoittavat, että EU:n kansalaisten suurimmat Euroopassa pidettäviä vaaleja koskevat huolenaiheet liittyvät siihen, että ihmiset perustavat äänestyspäätöksensä disinformaatioon (78 %), että vaaleja manipuloidaan kyberhyökkäysten avulla (72 %), että ulkopuoliset maat pyrkivät peitellysti vaikuttamaan vaaleihin (70 %) tai että ihmisiä painostetaan äänestämään tietyllä tavalla (65 %).  

Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistavan osallistumisen edistäminen

Paketin toinen suositus koskee kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistumisen edistämistä. Sillä pyritään luomaan kansalaisyhteiskunnan toimijoille turvallinen ja suotuisa toimintaympäristö, jotta ne voivat osallistua vaikuttavasti julkisen päätöksenteon prosesseihin. Myös komissio pyrkii parantamaan kansalaisten osallistumisedellytyksiä, ja se onkin ottanut eurooppalaiset kansalaispaneelit osaksi päätöksentekoprosessiaan. Vuoden 2024 alussa komissio avaa uudistetun Kerro mielipiteesi -portaalin, josta tulee uusi keskitetty verkkopalvelu kansalaisten osallistumista varten.

Eurobarometri-kyselyssä lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta katsoi, että kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä asema demokratian ja yhteisten arvojen edistämisessä ja suojelemisessa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_6453

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

 

Tiedot

Julkaisupäivä
12. joulukuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto