Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel9 december 2021Representationen i Finland

CulturEU: En ny interaktiv guide om EU-finansiering för kultursektorn har lanserats

Nuotit

I en ny interaktiv guide vid namn CulturEU får man lätt en överblick över alla finansieringsmöjligheter som EU erbjuder de kulturella och kreativa sektorerna. CulturEU är kontaktpunkten för EU-finansiering med totalt 75 finansieringsmöjligheter från 21 olika EU-program, allt från programmet Kreativa Europa och Horisont Europa till strukturfonder och InvestEU. Med bara några klicka kan man få reda på vilket EU-stöd som passar en viss kulturverksamhet bäst.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6292

 

Översikt

Publiceringsdatum
9 december 2021
Upphovsman
Representationen i Finland