Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 maj 2023Representationen i Finland

Ambassadör Tuuli-Maria Aalto bevakar Finlands intressen i EU

Coreper-suurlähettiläs Tuuli-Maaria Aalto ajaa Suomen etuja EU:ssa
Euroopan unioni

Om man arbetar som Coreper I-ambassadör vid Finlands ständiga representation i Bryssel kan ens arbetsvecka bestå av att representera Finland vid EU-möten och att delta i olika träffar för att driva på Finlands ståndpunkter. Så ser arbetsvardagen ofta ut för Tuuli-Maaria Aalto.

Men vi backar bandet lite. Vad är Coreper för något? Jo, det är en kortform för kommittén för de ständiga representanterna, det vill säga EU-ambassadörerna, i Bryssel. Coreper behandlar och bereder alla ärenden som ska tas upp vid ministerrådets möten och försöker lösa en så stor del av medlemsländernas meningsskiljaktigheter som möjligt. Kommittén sammanträder varje vecka i två sammansättningar – Coreper I och Coreper II.

Coreper I, där Tuuli-Maria Aalto ingår, behandlar frågor som gäller bland annat konkurrens- och inremarknadspolitik, transportfrågor samt energi och klimat- och miljöpolitik. Coreper II, å sin sida, ansvarar för ekonomiska frågor, finansieringsfrågor, utrikesfrågor, allmänna frågor samt rättsliga och inrikes frågor.

I praktiken förhandlar de ständiga representanterna i Coreper om EU-rättsakter, det vill säga förordningar och direktiv. Just nu har Coreper I till exempel rättsakter som gäller miljö, cirkulär ekonomi, transporter och EU:s inre marknad på sitt bord.

”I den finländska debatten har till exempel direktivet om förnybar energi som fastställer hållbarhetskriterierna för biomassa väckt uppmärksamhet. En överenskommelse om detta uppnåddes i mars, men förhandlingarna om frågan att återställa skogar pågår fortfarande”, säger Tuuli-Maria Aalto.

Under det gångna året har Coreper I särskilt behandlat rättsakter som rör energi- och klimatpolitik samt digitalisering. ”Till exempel hösten 2022 enades EU på grund av energikrisen om flera åtgärder, såsom skyldigheten att spara gas. Alla de här frågorna behandlades i Coreper”, berättar Tuuli-Maria Aalto.

Finland satsar stort på föregripande påverkansarbete. Ju bättre våra ståndpunkter har beaktats redan i kommissionens lagstiftningsförslag, desto bättre möjligheter har vi att få dem godkända också i de slutliga förhandlingarna. ”Vi har fått beröm i Bryssel för att vårt budskap i påverkansarbetet är konsekvent, våra ståndpunkter välmotiverade och våra förslag konkreta”, säger Tuuli-Maaria Aalto.

I länken nedan kan du läsa hela intervjun med ambassadör Tuuli-Maaria Aalto och få veta mer om hennes arbetsvardag i Bryssel och arbetet i Coreper.

Läs mer: https://eurooppatiedotus.fi/sv/2023/04/25/foregripande-paverkansarbete-och-forhandlingar-pa-en-kompromissfabrik-en-intervju-med-ambassador-tuuli-maaria-aalto/

 

Översikt

Publiceringsdatum
3 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Finland