Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 november 2022Representationen i Finland

Kommissionen föreslår att EU-reglerna om skjutvapen för civilt bruk uppdateras för att öka säkerheten och underlätta den lagliga handeln

Firearms

Olagliga flöden av skjutvapen, väsentliga vapendelar och ammunition underlättar grov och organiserad brottslighet, inbegripet terrorism. De möjliggör våld och stöder kriminell verksamhet. Olagliga skjutvapen påverkar även andra områden inom den organiserade brottsligheten, såsom narkotikahandel och människohandel. Enligt uppskattningar innehas upp till 35 miljoner olagliga skjutvapen av civila i EU, och omkring 630 000 skjutvapen anges som stulna eller försvunna i Schengens informationssystem. Därför har kommissionen nyligen föreslagit att EU-reglerna om import, export och transitering av skjutvapen för civilt bruk uppdateras. De uppdaterade reglerna kommer att underlätta den lagliga handeln med skjutvapen för civilt bruk och minska byråkratin för vapenhandlare, tillverkare och användare. Reglerna kommer även att öka säkerheten, motverka olaglig handel med skjutvapen och möjliggöra samordnade kontroller och riskbedömningar som ska förbättra spårbarheten för skjutvapen.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_6427

 

Översikt

Publiceringsdatum
3 november 2022
Upphovsman
Representationen i Finland