Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Konferenser och toppmöten

Miljöministeriets och Business Finlands informationsmöte om finansiering inom ramen för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö

Genom miljöministeriets och Business Finlands nystartade program för en koldioxidsnål byggd miljö stöds finländska företag och forskningsorganisationer med sammanlagt 40 miljoner euro under åren 2021–2023. Syftet är att främja koldioxidsnålhet i den...

  • diplomatisk beskickning
  • -

Praktisk information

När
-
Språk
finska

Beskrivning