Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Hanke

DAIKA-hanke ratkoo Kainuun osaajapulaa ja ohjaa yrityksiä digitalisoitumaan

DAIKA-hanke
Copyright Kajaanin ammattikorkeakoulu

Euroopan sosiaalirahaston tukeman DAIKA-hankkeen tavoitteena on luoda Kajaanin ammattikorkeakouluun uusi tutkintoon johtava Datasta tekoälyyn -insinöörikoulutus, joka vastaa Kainuun yrityksien sekä digitalisoituvan maailman työvoimatarpeisiin. Lisäksi hankkeeseen kuuluu järjestelmällinen yhteistyö ammattikorkeakoulun ja alueen yritysten välillä sekä koulutuksen ja Kainuun ammattikorkeakoulun näkyvyyden kasvattaminen datainsinöörikoulutukseen liittyvällä viestinnällä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun kartoituksen mukaan olemassa oleva insinöörikoulutustarjonta ei ole kaikilta osin vastannut yritysten datan käsittelemiseen ja tekoälyratkaisuihin liittyviin osaamistarpeisiin.

DAIKA-hankkeen myötä Kajaanin ammattikorkeakoulussa on alkanut Datasta tekoälyyn -niminen koulutusohjelma, joka kouluttaa insinöörejä hallitsemaan tekoälyarvoketjun alkupäätä: datan keruuta, hallintaa, muokkausta ja yhdistelemistä. Lisäksi käytännönläheisessä koulutuksessa ovat vahvasti läsnä tekoälymenetelmien soveltaminen ja digitaaliset palvelut. Koulutusohjelma vastaa kasvavaan ICT-alan osaajapulaan, vahvistaa alueen veto- ja pitovoimaa, ratkoo osaltaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa ja vaikuttaa sitä kautta yritysten kilpailukyvyn parantumiseen sekä lujittaa Kajaanin ammattikorkeakoulun asemaa arvostettuna ICT-alan kouluttajana.

Olennainen osa hanketta on järjestelmällinen yritysyhteistyö. Yrityksiä on kuultu koulutusohjelman sisältöjen suunnitteluvaiheessa, ja ne ovat lisäksi kiinteästi mukana opiskelijoiden opinnäytetyö- ja työharjoittelujaksoilla. Lisäksi koulutusohjelman opintokokonaisuuksissa ja opiskelijaprojekteissa ratkotaan säännöllisesti yrityksien toiveesta tehtäviä toimeksiantoja.

Koulutusohjelman lisäksi hankkeen tavoitteena on pitää koulutustilaisuuksia, seminaareja ja hackathon-tapahtumia. Osana hanketta viestitään ja tiedotetaan myös koulutusohjelmasta ja hankkeesta sekä pyritään monimuotoistamaan alan opiskelijoita viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Hankkeen tuloksena Datasta tekoälyyn -koulutusohjelma käynnistettiin vuonna 2019. Hankkeen markkinointi- ja viestintätyö on saavuttanut tavoitteensa: koulutus on aina aloitettu täysillä ryhmillä. Hakijoista noin 80 % tulee Kainuun ulkopuolelta, mikä on muita koulutusohjelmia enemmän, sillä muualta tulevia hakijoita on Kajaanin ammattikorkeakoulussa keskimäärin noin 60 %. Hankkeeseen liittyvät hackathonit ja seminaarit ovat keränneet laajasti osallistujia alueen yrityksistä, ja lisäksi niissä on ollut mukana opiskelijoita niin Kajaanin ammattikorkeakoulusta kuin muualtakin Suomesta. Syksyllä 2022 myös pääkaupunkiseudulla aloittaa monimuotototeutuksena Kajaanin ammattikorkeakoulun koordinoima Datasta tekoälyyn -koulutus.